Το Μεταφραστικό Κέντρο Κατερίνης παρέχει επίσημες (επικυρωμένες) μεταφράσεις εγγράφων, πιστοποιητικών κτλ., οι οποίες γίνονται αποδεκτές από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους ιδιωτικούς φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Εκτός από τις μεταφράσεις γενικού περιεχομένου και πιστοποιητικών, το γραφείο αναλαμβάνει εξειδικευμένες μεταφράσεις σε τομείς όπως:

  • Εκπαίδευση (π.χ. βεβαιώσεις σπουδών, πτυχιακές εργασίες)
  • Νομική (π.χ. συμβόλαια, αγωγές, πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις)
  • Ιατρική (π.χ. ιατρικές γνωματεύσεις, εξετάσεις)
  • Τεχνική (π.χ. τεχνικά εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης, προδιαγραφές)
  • Οικονομική (π.χ. φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα)
  • Τουρισμός (π.χ. διαφημιστικά έντυπα τουριστικών επιχειρήσεων)
  • Ιστοσελίδες
  • Στόχος του γραφείου είναι να παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες μεταφράσεις, τηρώντας ευλαβικά τις προθεσμίες παράδοσης. Γι' αυτό το λόγο συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο έμπειρων, αξιόπιστων και πλήρως καταρτισμένων εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι μεταφράζουν πάντα προς την μητρική γλώσσα τους και στον τομέα της εξειδίκευσής τους.