Το Μεταφραστικό Κέντρο Κατερίνης αναλαμβάνει υπηρεσίες διαδοχικής και ταυτόχρονης διερμηνείας συνεδρίων. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με αξιόπιστους και έμπειρους επαγγελματίες διερμηνείς σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες.

Το γραφείο έχει επίσης τη δυνατότητα να παρέχει τον τεχνολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για την ταυτόχρονη διερμηνεία συνεδρίων (π.χ. καμπίνες, ακουστικοί δέκτες, οπτικοακουστικά μέσα).

Προσφέρει επίσης υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης του συνεδρίου σας καθώς και μετάφραση των κειμένων απομαγνητοφώνησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση πρακτικών.